Dịch vụ kiểm tra áp suất

Khả năng thi công:                                                                                                                                           

- Áp suất thử tối đa 30.000 psi.

- Sử dụng kiểm tra (leak test) cho van hoặc hệ thống đường ống.

- Cấp chứng nhận kết quả theo ISO/IEC 17025:2005 (Vilas).

Thiết bị:

- Hãng sản xuất: Barbee / USA

- Trạm cố định: Áp suất tối đa 6.000 psi

- Máy di động: Áp suất tối đa 30.000 psi

- Môi chất thử: Nước hoặc khí.

- Phụ kiện kèm theo: đồng hồ áp suất, bộ ghi kết quả thử nghiệm, . . .            

Một số dự án đã thực hiện:

- Kiểm tra van các loại - Công ty Velocity

- Dịch vụ kiểm tra áp suất - POS

- Sửa, kiểm tra van bi - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

- Dịch vụ kiểm tra áp suất - Công ty VinaOffshore

Hình ảnh thi công tại các dự án: