Hội thảo "Doanh nghiệp cơ khí với chương trình công nghiệp hỗ trợ tỉnh BR-VT"

Ngày 11/12/2014, Sở Công thương tỉnh BR-VT kết hợp cùng Hội cơ khí tỉnh tổ chức Hội thảo "Doanh nghiệp cơ khí với chương trình công nghiệp hỗ trợ tỉnh BR-VT". Hội thảo có sự tham gia của đoàn doanh nhân và các doanh nghiệp cơ khí Nhật Bản đến chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, mở rộng quan hệ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.

 

Bài viết liên quan: