Sửa chữa hộp giảm tốc hành tinh

RentATool hoàn thành dịch vụ sửa chữa hộp giảm tốc hành tinh sử dụng tại mỏ Tungsten Núi Pháo thuộc tập đoàn Masan.

Hộp giảm tốc 03 cấp trục thẳng với momen tối đa 350.000Nm, lắp với côn kẹp, dẫn động búa đập quặng của mỏ Tungsten Núi Pháo thuộc Tập đoàn Masan.

Hộp giảm tốc bị hỏng sau quá trình hàng ngàn giờ làm việc do quá tải, lực đột ngột và xâm thực. Đã được sửa chữa và thay thế phụ tùng tại Trung tâm RentATool.

Hình ảnh thi công tại công trường:

Bài viết liên quan: